Truy cập

Hôm nay:
49
Hôm qua:
39
Tuần này:
200
Tháng này:
309
Tất cả:
154774

Ý kiến thăm dò

Đảng ủy Xã

Ngày 20/03/2023 00:00:00

Đảng ủy Xã

ĐẢNG ỦY XÃ TRƯỜNG SƠN

1. Đ/c: Phạm Việt Liên

Chức vụ: Huyện ủy viên - Bí thư Đảng bộ

SĐT: 0346664969

Mail: vietlien.tuongvan@gmail.com

2. Đ/c: Nguyễn Văn Tiến

Chức vụ: Phó Bí thư - CT HĐND

SĐT: 0978722136

Mail: nguyentienpbtts@gmail.com

3. Đ/c: Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ: Phó Bí Thư - CT UBND

SĐT:0948479256

Mail: ubndxatruongsonnc@gmail.com

ĐẢNG ỦY XÃ TRƯỜNG SƠN

1. Đ/c: Phạm Việt Liên

Chức vụ: Huyện ủy viên - Bí thư Đảng bộ

SĐT: 0346664969

Mail: vietlien.tuongvan@gmail.com

2. Đ/c: Nguyễn Văn Tiến

Chức vụ: Phó Bí thư - CT HĐND

SĐT: 0978722136

Mail: nguyentienpbtts@gmail.com

3. Đ/c: Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ: Phó Bí Thư - CT UBND

SĐT:0948479256

Mail: ubndxatruongsonnc@gmail.com