Truy cập

Hôm nay:
20
Hôm qua:
1236
Tuần này:
1903
Tháng này:
14943
Tất cả:
223145

Ý kiến thăm dò

UBND xã

Ngày 21/03/2023 14:41:27

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Năm Sinh

1

Nguyễn Văn Dũng

Chủ Tịch

02/06/1981

2

Nguyễn Văn Việt

PCT UBND

16/01/1972

3

Nguyễn Hữu Thọ Trưởng CA xã 07/08/1982

8

Vũ Văn Khôi

CC. CHTQS

12/04/1965

9

Lê Thị Ngọc

CC. VPTK

15/05/1990

10

Lê Huy Thảo

CC. KTNS

19/06/1988

11

Nguyễn Thị Thúy

CC. TPHT

15/2/1977

12

Trần Văn Quý

CC. ĐCXD

05/12/1973

13

Lê Thị Toàn

CC. ĐCNN

15/01/1984

14

Nguyễn Văn Thuận

CC VHXH

05/07/1988

15

Nguyễn Thị Hồng

CC. LĐTB&XH

19/02/1987


DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Năm Sinh

1

Nguyễn Văn Dũng

Chủ Tịch

02/06/1981

2

Nguyễn Văn Việt

PCT UBND

16/01/1972

3

Nguyễn Hữu Thọ Trưởng CA xã 07/08/1982

8

Vũ Văn Khôi

CC. CHTQS

12/04/1965

9

Lê Thị Ngọc

CC. VPTK

15/05/1990

10

Lê Huy Thảo

CC. KTNS

19/06/1988

11

Nguyễn Thị Thúy

CC. TPHT

15/2/1977

12

Trần Văn Quý

CC. ĐCXD

05/12/1973

13

Lê Thị Toàn

CC. ĐCNN

15/01/1984

14

Nguyễn Văn Thuận

CC VHXH

05/07/1988

15

Nguyễn Thị Hồng

CC. LĐTB&XH

19/02/1987