Truy cập

Hôm nay:
40
Hôm qua:
1236
Tuần này:
1923
Tháng này:
14963
Tất cả:
223165

Ý kiến thăm dò

Mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng"

Ngày 24/03/2023 00:00:00Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-CAT-PC07 của Giám đốc Công an tỉnh, Kế hoạch số 24/KH-UBND của UBND huyện Nông Cống; Kế hoạch số 12/KH- CANC về thực hiện nhân rộng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng" trên địa bàn.

IMG_20230331_084314.jpg
Sáng ngày 23/03/2023 UBND xã Trường Sơn ra mắt mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng" trên địa bàn xã.

Phòng cháy và chữa cháy là một trong những công tác quan trọng hàng đầu, nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thời gian qua, tình hình cháy nổ trên cả nước cũng như trong tỉnh Thanh Hóa có diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội. Theo đánh giá của Bộ Công an, tình hình cháy nổ trong thời gian tới tiềm ẩn nhiều nguy cơ và có xu hướng gia tăng theo tốc độ phát triển về kinh tế - xã hội; đặc biệt là các vụ cháy và hậu quả do cháy gây ra tại khu dân cư, nhà ở gia đình, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chung, môi trường sống và tình hình an ninh trật tự.

IMG_20230331_084317.jpgIMG_20230331_094201.jpg
Xác định được thực trạng và tầm quan trọng của công tác PCCC trong đời sống xã hội hiện nay và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường công tác PCCC trên địa bàn xã Trường Sơn, Đảng ủy, UBND xã đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này trên địa bàn, đặc biệt đối với các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thực hiện các chỉ đạo của UBND huyện, hướng dẫn của Công an huyện, đơn vị đã thống nhất với đề xuất xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy" và mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" do Công an xã tham mưu và chỉ đạo triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện.
IMG_20230331_094156.jpgIMG_20230331_094149.jpg

Mục tiêu của mô hình nhằm phát huy sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực, tăng cường công tác PCCC tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC của người dân, trang bị những kỹ năng cần thiết trong công tác PCCC; góp phần giảm nguy cơ xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Văn Thuận

Mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng"

Đăng lúc: 24/03/2023 00:00:00 (GMT+7)Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-CAT-PC07 của Giám đốc Công an tỉnh, Kế hoạch số 24/KH-UBND của UBND huyện Nông Cống; Kế hoạch số 12/KH- CANC về thực hiện nhân rộng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng" trên địa bàn.

IMG_20230331_084314.jpg
Sáng ngày 23/03/2023 UBND xã Trường Sơn ra mắt mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng" trên địa bàn xã.

Phòng cháy và chữa cháy là một trong những công tác quan trọng hàng đầu, nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thời gian qua, tình hình cháy nổ trên cả nước cũng như trong tỉnh Thanh Hóa có diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội. Theo đánh giá của Bộ Công an, tình hình cháy nổ trong thời gian tới tiềm ẩn nhiều nguy cơ và có xu hướng gia tăng theo tốc độ phát triển về kinh tế - xã hội; đặc biệt là các vụ cháy và hậu quả do cháy gây ra tại khu dân cư, nhà ở gia đình, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chung, môi trường sống và tình hình an ninh trật tự.

IMG_20230331_084317.jpgIMG_20230331_094201.jpg
Xác định được thực trạng và tầm quan trọng của công tác PCCC trong đời sống xã hội hiện nay và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường công tác PCCC trên địa bàn xã Trường Sơn, Đảng ủy, UBND xã đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác này trên địa bàn, đặc biệt đối với các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thực hiện các chỉ đạo của UBND huyện, hướng dẫn của Công an huyện, đơn vị đã thống nhất với đề xuất xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy" và mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" do Công an xã tham mưu và chỉ đạo triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện.
IMG_20230331_094156.jpgIMG_20230331_094149.jpg

Mục tiêu của mô hình nhằm phát huy sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực, tăng cường công tác PCCC tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC của người dân, trang bị những kỹ năng cần thiết trong công tác PCCC; góp phần giảm nguy cơ xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Văn Thuận