Truy cập

Hôm nay:
88
Hôm qua:
1236
Tuần này:
1971
Tháng này:
15011
Tất cả:
223213

Ý kiến thăm dò

triển khai xây dựng tường rào, ngõ nhánh và đường trục chính của thôn và XD kênh mương sau khu dân cư

Ngày 20/03/2023 00:00:00Chiều ngày 17/03/2023 UBND xã Hội nghị triển khai xây dựng tường rào, ngõ nhánh và đường trục chính của thôn và XD kênh mương sau khu dân cư dọc 2 bên đường tỉnh lộ 525 từ cống quan đến Bất Nộ theo nghị quyết số 41/NQ-HĐND - ngày 28/12/2022 xãTrường Sơn.

Thực hiện nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 phê duyệt chủ trương, chính sách hỗ trợ tường rào ngõ nhánh, đường trục chính của 7 thôn để duy trì NTM Kiểu mẫu xã Trường Sơn

Về Quy mô đầu tư:

- Xây móng bằng gạch không nung, gạch đỏ, đá hộc, xây tường cao 80 cm, cứ 3 mét xây 1 cột tường có bát cột, từ cột đầu đến hết tường rào lắp lam tường bằng bê tông đúc sẵn cao = 1.1 mét dài 2.05 mét, có mẫu gửi kèm, sơn đồng tiền và cánh đồng tiền, chữ tấn tài tấn lộc, vinh hoa phú quý là sơn vàng, còn lại lam tường và tường, cột tường sơn màu trắng.
939d861befb9a76283f65caf4b091076.jpg

51cc7b10bf8c67c3b4328dab3e79a00e.jpg
- Cụm dân cư đồng bộ xây dựng tường rào lắp bằng sắt hộp mạ kẽm, cao 0.70 dài 1 mét giá 400.000đ/1 khuông. hoặc bằng lam tường thì phải thống nhất toàn tuyến, không nên hộ xây bằng lam tường hộ lắp sắt hộp mất vẻ đẹp của tính thống nhất.

III. Quy trình đăng ký:

- Hộ cá nhân làm đơn xin được cải tạo hoặc xây mới chiều dài tường hoặc có thiết kế vẽ tay có xác nhận của trưởng thôn, nộp về ban chỉ đạo nông thôn mới của xã do (Đc Quý công chức địa chính thu đơn để tổng hợp báo cáo BCĐ) để phê duyệt.

- Khi hộ xây dựng xong báo cáo trưởng thôn và trưởng thôn có nhiệm vụ báo cáo BCĐ của xã tiến hành nghiệm thu lập biên bản hoàn thành đưa vào sử dụng, BCĐ của xã hướng dân nhân dân làm hồ sơ thanh toán theo quy định.

- UBND xã hỗ trợ kinh phí 20% giá trị xây lắp, xây dựng phải đồng bộ toàn tuyến để động viên nhân dân hạn mức kích cầu mục đích đẹp gia đình, đẹp làng, đẹp ngõ, đẹp cảnh quan mang lại lợi ích chung khi đón các đoàn ở trong và ngoài tỉnh về thăm xứng đáng là xã nông thôn mới kiểu mẫu.


Văn ThuậnChiều ngày 17/03/2023 UBND xã Hội nghị triển khai xây dựng tường rào, ngõ nhánh và đường trục chính của thôn và XD kênh mương sau khu dân cư dọc 2 bên đường tỉnh lộ 525 từ cống quan đến Bất Nộ theo nghị quyết số 41/NQ-HĐND - ngày 28/12/2022 xãTrường Sơn.

Thực hiện nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 phê duyệt chủ trương, chính sách hỗ trợ tường rào ngõ nhánh, đường trục chính của 7 thôn để duy trì NTM Kiểu mẫu xã Trường Sơn

Về Quy mô đầu tư:

- Xây móng bằng gạch không nung, gạch đỏ, đá hộc, xây tường cao 80 cm, cứ 3 mét xây 1 cột tường có bát cột, từ cột đầu đến hết tường rào lắp lam tường bằng bê tông đúc sẵn cao = 1.1 mét dài 2.05 mét, có mẫu gửi kèm, sơn đồng tiền và cánh đồng tiền, chữ tấn tài tấn lộc, vinh hoa phú quý là sơn vàng, còn lại lam tường và tường, cột tường sơn màu trắng.
939d861befb9a76283f65caf4b091076.jpg

51cc7b10bf8c67c3b4328dab3e79a00e.jpg
- Cụm dân cư đồng bộ xây dựng tường rào lắp bằng sắt hộp mạ kẽm, cao 0.70 dài 1 mét giá 400.000đ/1 khuông. hoặc bằng lam tường thì phải thống nhất toàn tuyến, không nên hộ xây bằng lam tường hộ lắp sắt hộp mất vẻ đẹp của tính thống nhất.

III. Quy trình đăng ký:

- Hộ cá nhân làm đơn xin được cải tạo hoặc xây mới chiều dài tường hoặc có thiết kế vẽ tay có xác nhận của trưởng thôn, nộp về ban chỉ đạo nông thôn mới của xã do (Đc Quý công chức địa chính thu đơn để tổng hợp báo cáo BCĐ) để phê duyệt.

- Khi hộ xây dựng xong báo cáo trưởng thôn và trưởng thôn có nhiệm vụ báo cáo BCĐ của xã tiến hành nghiệm thu lập biên bản hoàn thành đưa vào sử dụng, BCĐ của xã hướng dân nhân dân làm hồ sơ thanh toán theo quy định.

- UBND xã hỗ trợ kinh phí 20% giá trị xây lắp, xây dựng phải đồng bộ toàn tuyến để động viên nhân dân hạn mức kích cầu mục đích đẹp gia đình, đẹp làng, đẹp ngõ, đẹp cảnh quan mang lại lợi ích chung khi đón các đoàn ở trong và ngoài tỉnh về thăm xứng đáng là xã nông thôn mới kiểu mẫu.


Văn Thuận