Truy cập

Hôm nay:
56
Hôm qua:
158
Tuần này:
331
Tháng này:
639
Tất cả:
172173

Ý kiến thăm dò

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
28/TB-UBND30/10/2023Thông báo Về việc kết thúc niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023
40/KH-UBND25/10/2023KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhập liệu hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cƣ trên địa bàn xã Trƣờng Sơn
96/BC-UBND28/08/2023Kết quả tổ chức hội nghị triển khai tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023 & Phƣơng án Sản xuất trồng trọt vụ Đông xuân 2023 - 2024
05/PA-UBND28/08/2023Sản xuất trồng trọt vụ Đông xuân 2023 - 2024
64/UBND-NN02/08/2023V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống Cúm gia cầm lây sang người.
43/QĐ-UBND19/06/2023Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử xã Trƣờng Sơn.
42/QĐ- UBND19/06/2023Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Trường Sơn.
47/UBND-NN12/06/2023V/v Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Trường Sơn.
40/QĐ- UBND12/06/2023Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Trường Sơn
23/KH-UBND10/06/2023kế hoạch thực hiện rà soát, xác định mức độ khuyết tật đối với một số đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên
39/QĐ-UBND09/06/2023Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Trường Sơn.
39/QĐ-UBND09/06/2023Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Trường Sơn.
Số 59/BC-UBND07/06/2023Kết quả thực hiện nhiệm vụ vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm, Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
21/KH-UND06/06/2023Tổ chức các hoạt động hƣởng ứng Ngày Môi trƣờng thế giới, Tháng hành động vì môi trƣờng và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023 trên địa bàn xã Trƣờng Sơn
21/KH-UBND06/06/2023Tổ chức các hoạt động hƣởng ứng Ngày Môi trƣờng thế giới, Tháng hành động vì môi trƣờng và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023 trên địa bàn xã Trƣờng Sơn
45/UBND-VP29/05/2023Triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trước mắt
41/UBND-NN18/05/2023V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023)
17/KH-UBND17/05/2023KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023
17/KH-UBND17/05/2023KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023
34/QĐ-UBND16/05/2023V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc trẻ em và hoạt động hè năm 2023)
04/PA-UBND08/05/2023PHƯƠNG ÁN Sản xuất trồng trọt vụ Thu Mùa năm 2023
36/CV-UBND04/05/2023Thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
35/CV- PCTT&TKCN04/05/2023Về việc Xây dựng phương án PCTT&TKCN năm 2023
01 /ĐA-UBND20/04/2023ĐỀ ÁN Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/ĐU, của BCH Đảng bộ xã về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trƣờng năm 2023, định hƣớng đến năm 2025
03/PA-UBND14/04/2023PHƢƠNG ÁN Ứng phó với bão mạnh và siêu bão xã Trƣờng Sơn, năm 2023
13/KH-BCĐĐA0607/04/2023KẾ HOẠCH Cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VNeID và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến