Truy cập

Hôm nay:
6
Hôm qua:
68
Tuần này:
299
Tháng này:
1102
Tất cả:
130572

Ý kiến thăm dò

Lịch công tác tuần 43

Ngày 24/10/2019 15:24:55

Lịch công tác của cán bộ, công chức xã

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ TRƯỜNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Trường Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 NĂM 2019

( Từ ngày 21/10 đến 27/10/2019)

Thứ

Nội dung công tác

Người thực hiện

Thứ 2

21/10

- Giao ban đầu tuần – Triển khai một số nội dung trọng tâm trước mắt

- Đảm bảo ANCT-TTATXH-ATGT trên địa bàn; Tăng cường tiếp dân; giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính cho nhân dân.

- Hoàn tất hồ sơ GPMB mở rộng trường MN; TQT cho hộ( Ô Bình)

- Hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn châu phi

- Tăng cường chỉ đạo công tác tuyển quân ở các thôn

- CB, CC UBND

- CA ; một cửa

-

- CC. ĐCXD

- CC. ĐCNN

- HĐ NVQS

Thứ 3

22/10

- Dự Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân ( Sáng- Tại HT Thị trấn)

- Dự bàn giao quân dự bị động viên tại Tế Lợi ( Sáng- SVĐ Tế Lợi)

- Tổng hợp kết quả triển khai giao- nhận quyết định đến đối tượng khám QS

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ sản xuất ( Diện tích hành chăm)

- PCT, CA

- BT, CT, QS

- PCHTQS

- CC. ĐCNN

Thứ 4

23/10

- Dự tập huấn PCCC tại Minh Nghĩa ( 3 ngày- Từ 23- 25/10)

- Hoàn thiện kế hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện ở các thôn

- Đo, giao đất công ích tại Thôn Bất Nộ; thẩm tra hồ sơ NTM thôn Thọ Sơn

- Ban hành quyết định công nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

- Làm hồ sơ, danh sách hỗ trợ sản xuất lúa Vietgat để niêm yết công khai

- CT, PCA, CAV

- Tổ công tác

- CC. ĐCXD

- CC. CSXH

- CC. ĐCNN

Thứ 5

24/10

- Dự kỳ họp bất thường HĐND huyện

- Nghe Thanh tra sở XD kết luận về thanh tra quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng

- Bàn giao mặt bằng thay thế, sửa chữa đường điện cao thế 971

- Báo cáo đề nghị chúc thọ NCT năm 2020; báo cáo tình hình đời sống NCC

- CT UBND

- TT+ ĐCXD

- CC. ĐCXD

- CC. SCXH

Thứ 6

25/10

- Tập huấn về khoa học & công nghệ , quyền sở hữu trí tuệ- OCOP

- Chuẩn bị hồ làm việc với đoàn công tác quốc phòng quân sự

- Chỉ đạo các đơn vị trang trí các thiết chế văn hóa

- CC. ĐCNN

- CC. CHTQS

- CC. VHXH

Thứ 7

26/10

- Tổng dọn VSMT- Chuyển phòng làm việc

- CB, CC, KCT

CN

27/10

- Chỉ đạo xây dựng NTM tại thôn

( Công an, TCNS tham gia lớp TCCT từ 15/10 đến 25/10)

- TV BCĐ

Trên đây là (dự kiến) lịch công tác tuần 43 từ 21/10 đến 27/10/2019, yêu cầu các Cán bộ, Công chức chuyên môn UBND xã, quán triệt, tập trung thi hành. Những nội dung đã nêu và chủ tịch UBND xã phân công nhưng chưa đưa vào lịch công tác đề nghị các đồng chí quán triệt thực hiện. .

Nơi nhận:

- TT Các khối; ( Báo cáo)

- Cán bộ, CC, BCT;; (Thực hiện)

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Thành

Lịch công tác tuần 43

Đăng lúc: 24/10/2019 15:24:55 (GMT+7)

Lịch công tác của cán bộ, công chức xã

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ TRƯỜNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Trường Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 NĂM 2019

( Từ ngày 21/10 đến 27/10/2019)

Thứ

Nội dung công tác

Người thực hiện

Thứ 2

21/10

- Giao ban đầu tuần – Triển khai một số nội dung trọng tâm trước mắt

- Đảm bảo ANCT-TTATXH-ATGT trên địa bàn; Tăng cường tiếp dân; giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính cho nhân dân.

- Hoàn tất hồ sơ GPMB mở rộng trường MN; TQT cho hộ( Ô Bình)

- Hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn châu phi

- Tăng cường chỉ đạo công tác tuyển quân ở các thôn

- CB, CC UBND

- CA ; một cửa

-

- CC. ĐCXD

- CC. ĐCNN

- HĐ NVQS

Thứ 3

22/10

- Dự Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân ( Sáng- Tại HT Thị trấn)

- Dự bàn giao quân dự bị động viên tại Tế Lợi ( Sáng- SVĐ Tế Lợi)

- Tổng hợp kết quả triển khai giao- nhận quyết định đến đối tượng khám QS

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ sản xuất ( Diện tích hành chăm)

- PCT, CA

- BT, CT, QS

- PCHTQS

- CC. ĐCNN

Thứ 4

23/10

- Dự tập huấn PCCC tại Minh Nghĩa ( 3 ngày- Từ 23- 25/10)

- Hoàn thiện kế hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện ở các thôn

- Đo, giao đất công ích tại Thôn Bất Nộ; thẩm tra hồ sơ NTM thôn Thọ Sơn

- Ban hành quyết định công nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

- Làm hồ sơ, danh sách hỗ trợ sản xuất lúa Vietgat để niêm yết công khai

- CT, PCA, CAV

- Tổ công tác

- CC. ĐCXD

- CC. CSXH

- CC. ĐCNN

Thứ 5

24/10

- Dự kỳ họp bất thường HĐND huyện

- Nghe Thanh tra sở XD kết luận về thanh tra quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng

- Bàn giao mặt bằng thay thế, sửa chữa đường điện cao thế 971

- Báo cáo đề nghị chúc thọ NCT năm 2020; báo cáo tình hình đời sống NCC

- CT UBND

- TT+ ĐCXD

- CC. ĐCXD

- CC. SCXH

Thứ 6

25/10

- Tập huấn về khoa học & công nghệ , quyền sở hữu trí tuệ- OCOP

- Chuẩn bị hồ làm việc với đoàn công tác quốc phòng quân sự

- Chỉ đạo các đơn vị trang trí các thiết chế văn hóa

- CC. ĐCNN

- CC. CHTQS

- CC. VHXH

Thứ 7

26/10

- Tổng dọn VSMT- Chuyển phòng làm việc

- CB, CC, KCT

CN

27/10

- Chỉ đạo xây dựng NTM tại thôn

( Công an, TCNS tham gia lớp TCCT từ 15/10 đến 25/10)

- TV BCĐ

Trên đây là (dự kiến) lịch công tác tuần 43 từ 21/10 đến 27/10/2019, yêu cầu các Cán bộ, Công chức chuyên môn UBND xã, quán triệt, tập trung thi hành. Những nội dung đã nêu và chủ tịch UBND xã phân công nhưng chưa đưa vào lịch công tác đề nghị các đồng chí quán triệt thực hiện. .

Nơi nhận:

- TT Các khối; ( Báo cáo)

- Cán bộ, CC, BCT;; (Thực hiện)

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Thành