Truy cập

Hôm nay:
55
Hôm qua:
158
Tuần này:
330
Tháng này:
638
Tất cả:
172172

Ý kiến thăm dò

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Cống về làm lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Kính thôn Yên Minh, xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 16/05/2023 09:31:50

MTTQ huyện Bàn giao nhà đại đoàn kết tại xã Trường Sơn.

'Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

MTTQ huyện Nông Cống tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân, phát huy quyền dân chủ toàn dân...trong xây dựng quê hương đất nước, góp phần chung vào sự phát triển của huyện Nông Cống đưa huyện Nông Cống từ huyện nghèo vươn lên ngang tầm với các huyện có nền kinh tế phát triển trong tỉnh.
zalo (7).jpgzalo (8).jpg

Sáng ngày 06/4/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Cống khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Kính thôn Yên Minh, xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Đến ngày 13/05/2023, MTTQ quốc huyện và trực tiếp là đồng chí Lê Trọng Hùng - CT MTTQ huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Cống; Đại diện lãnh đạo xã Trường Sơn và thôn Yên Minh cùng đại diện gia đình, dòng họ đã làm lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Kính.
zalo (6).jpg

Đây là sự chia sẻ kịp thời đối với gia đình Ông Nguyễn Ngọc Kính, hy vọng rằng với món quà này sẻ giúp gia đình ông vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, góp phần vào xây dựng quê hương đất nước.

MTTQ huyện Bàn giao nhà đại đoàn kết tại xã Trường Sơn.

'Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

MTTQ huyện Nông Cống tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân, phát huy quyền dân chủ toàn dân...trong xây dựng quê hương đất nước, góp phần chung vào sự phát triển của huyện Nông Cống đưa huyện Nông Cống từ huyện nghèo vươn lên ngang tầm với các huyện có nền kinh tế phát triển trong tỉnh.
zalo (7).jpgzalo (8).jpg

Sáng ngày 06/4/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Cống khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Kính thôn Yên Minh, xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Đến ngày 13/05/2023, MTTQ quốc huyện và trực tiếp là đồng chí Lê Trọng Hùng - CT MTTQ huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Cống; Đại diện lãnh đạo xã Trường Sơn và thôn Yên Minh cùng đại diện gia đình, dòng họ đã làm lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Kính.
zalo (6).jpg

Đây là sự chia sẻ kịp thời đối với gia đình Ông Nguyễn Ngọc Kính, hy vọng rằng với món quà này sẻ giúp gia đình ông vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, góp phần vào xây dựng quê hương đất nước.